Vés al contingut (premeu Retorn)

ISG/SISCOM

Grup de Serveis Intel·ligents per a Sistemes d’Informació i Xarxes de Comunicació
Introducció

El grup de recerca Serveis Telemàtics centra la seva activitat en el desenvolupament i proposta de serveis telemàtics en xarxes de telecomunicació, amb especial èmfasi en els serveis de seguretat. Es tracten principalment serveis audiovisuals, sistemes distribuïts multimèdia i els serveis corporatius en entorns intranet i Internet.

A nivell de serveis de seguretat, les principals àrees d'interès són l'autenticació, privadesa, protecció del copyright en continguts multimèdia, seguretat en comunicacions sense fils i seguretat en comunicacions de grup.

A més el grup treballa en la provisió i gestió de la Qualitat de Server (QoS) sobre xarxes heterogènies, en el modelat i avaluació de prestacions de serveis multimèdia i el disseny d'arquitectures de xarxa autoconfigurables per a la provisió eficient de continguts multimèdia.

Ha participat i participa en nombrosos projectes tant nacionals com internacionals, i els resultats aconseguits de la recerca han estat presentats en nombroses publicacions, tant en revistes com en congressos internacionals.

Actualment, els principals temes d'interès per al grup de recerca ISG/SISCOM són els següents:

 • Seguretat de la informació en xarxes de telecomunicació

 • Aplicacions i serveis P2P

 • Serveis multimèdia distribuïts amb QoS

 • Serveis audiovisuals

 • Modelat de serveis multimèdia
 • Disseny d'arquitectures de xarxa amb QoS i Cross-Layer.
Línies de recerca
 • Estudi de mesures destinades a protegir la privadesa dels usuaris en sistemes d’informació.

  • Privadesa en Bases de Dades Estadístiques

  • Privadesa en Serveis Basats en la Localització

 • Protecció del copyright i drets de distribució de continguts digitals

  • Estudi i selecció de codis correctors d’errors adients per fingerprinting

  • Estudi d’algorismes de descodificació de codis de rastreig

  • Desenvolupament d’una plataforma de protecció del copyright per a vídeo i documents pdf

 • Seguretat en xarxes P2P

  • Identificació segura

  • Sistemes d'arxiu distribuït segurs

  • Cerques semàntiques

  • Desenvolupament de sistemes de reputació

 • Seguretat en xarxes sense fils

  • Autenticació i reputació en MANETs

  • Gestió de claus de grup per a xarxes de sensors

  • Seguretat en xarxes cognitives (CRN)
 • Provisió de Qualitat de Servei (QoS)

  • Provisió i gestió de la QoS en xarxes heterogènies i P2P
  • Modelat i avaluació de prestacions de serveis multimedia
 • Disseny entre-capes (cross-layer) d'arquitectures de xarxa autoconfigurables en MANETs PLC i xarxes satèl·lit
 • Certificació remota segura de documents

  • Comprovació en entorns sense connexió de la validesa de documents
  • Invalidació off-line de documents prèviament validats
 • Identificació segura de productes via RFID

  • Estudi de mecanismes d'identificació que permetin canviar de forma segura l'estat d'un producte
Projectes destacats

El grup de recerca Serveis Telemàtics ha participat en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament relacionats amb els serveis telemàtics i la seva seguretat . Entre els projectes desenvolupats cal destacar els següents:

Projectes en curs

 • ARES: team for advanced research on information Security and Privacy. Projecte CONSOLIDER-INGENIO-2010 CSD2007-00004.

 • P2PSEC.PROVISION SEGURA DE SERVICIOS SOBRE P2P. Projecte TEC2008-06663-C03-C1.

 • Inquiry-based, with a Trustness model support, semantic Annotations and Communities formation Assistance. Projecte TSI2007-65393-C02-02

 • TELECANAL. Xarxa telemàtica per al telecontrol i monitorització de l'estat del canal. Entitat finançadora: Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l'Ebre.

 • ELefANTC. E-Learning for Acquiring New Types of Skills – Continued. Project Leonardo da Vinci CZ/08/LLP-LdV/TOI/134019

 • Contactam-e. Aplicaciones de contacto y localización mediante terminales personales e intervención de operador. Entitat finançadora: Grupo Call-Net

 • InREDis: Interfaces de Relación entre el Entorno y las personas con Discapacidad. Projecte CENIT.

 • Crisálida: Convergencia de Redes Inteligentes y Seguras en Aplicaciones Eléctricas Innovando en Diseño Ambiental. Projecte CENIT Tarea A8.

Projectes realitzats

 • UBISEC: Ubiquitous Networks with a Secure Provision of Services, Access, and Content Delivery.Projecte: IST-FP6 506926

 • IP-Friendly Cross-Layer : IP-friendly cross-layer optimization of adaptive satellite systems. European Spatial Agency ESA Contract 19237/05/NL/AD.
 • SECONNET. Plataforma Distribuida Para Comercio Electronico Seguro De Contenidos Multimedia Sobre Redes Heterogeneas De Banda Ancha. Projecte TSI2005-07293-C02-01

 • CREDO: Sistema Seguro para la Certificación Remota de Documentos. Projecte TIC2002-00249

 • FIDELCOMERÇ. Estudi i desenvolupament de la plataforma servidor per el pla de fidelització de la Fundació. Entitat finançadora: Fundació Comerç Ciutadà

 • e-Representative. A Virtual Desktop to Support the Mobile Elected Representative. Projecte: IST STREP FP6-2004-26985

 • SSADE: Sistema Seguro de Acceso y Distribución Eficiente de Servicios Multimedia. Projecte TEL 99-0822

 • Auditoría de seguridad de la plataforma de votación electrónica PNYX. Entitat finançadora: SCYTL

 • PASSI. Disseny d’un sistema de gestió i control d’identitats i certificats per a l’Agència Catalana de Certificació. Entitat finançadora: Azertia

 • GAUDI. Desarrollo de un sistema de Gestión AUtomatizada de lectura de DIspositivos conectados a líneas de baja tensión PLC. Caublau I+D

 

Persona de contacte

Francisco Rico Novella

Informació del grup

http://sertel.upc.es